1c)

7.6.2017


Tänä päivänä sosiaalista mediaa pystyy hyödyntämään myös opiskeluissa. Esimerkiksi whatsapp on loistava sovellus tiedon jakamiselle. Meillä on oma ryhmä luokalle whatsapissa, jossa myös opettajat ovat. Pystymme helposti ja nopeasti kommunikoimaan keskenämme ja kysymään askarruttavia asioita tai informoimaan tulevasta tapahtumasta. Ryhmätöitä tehdessä on facebook ja whatsapp helpottanut yhteydenpitoa ja tehtävien parissa työskentelyä. 

Sovellus, johon pyrin tutustumaan paremmin, on LinkedIn. Sovelluksena LinkedIn helpottaa opiskelijaa löytämään oman alan tai kiinnostavia töitä.

Uskon tulevaisuudessa työskenteleväni sosiaalisen median parissa, ainakin jollain tasolla. Opiskelen alaa jossa visuaalisuus, ihmiset, myynti ja näin myös markkinointi on oleellisessa osassa.

Laadukas ja suunniteltu markkinointi sosiaalisessa mediassa voi edistää myyntiä ja helpottaa löytämään kohdeasiakkaat. Yrityksen tai yrittäjän on helppo luoda itselleen markkinointi alusta, esimerkiksi facebookissa tai instagramissa, jossa julkaista mainosta tai informaatiota. Se mahdollistaa myös kansainvälistä näkyvyyttä ja voi poikia uusia mahdollisuuksia. 

Sosiaalisen median ansiosta asiakkaat ovat entistä lähempänä. Tuotekehityksen tai palvelun kannalta se on usein hyvinkin positiivista ja kehittävää, mutta asiakkaat pääsevät myös herkemmin huomauttamaan isolle joukolle, jos palvelu tai tuote ei vastannut odotuksia. Tämä ei mielestäni aina ole kovin reilua, sillä inhimillisestä virheestä saatetaan repiä isokin haloo. Kilpailu on nykypäivänä hyvinkin kova, joten oikean ja luotettava kuvan luominen on ensisijaista. 

Mielestäni on tärkeää harkita huolella ja suunnitella, mitä markkinointi välineitä käyttää, ja miksi. On opittava poimimaan oikeat välineet hyödykseen. Gillian Stevens:

(kuva pinterest)ina

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

 

© some All rights reserved . Design by Blog Milk Powered by Blogger